Retningslinjer for personvern

Disse retningslinjene gjelder behandlingen av personopplysninger som er innhentet på denne nettsiden og behandles av Signaturhagen Bolig AS, 915 635 644, Wergelandsveien 7, 0167 Oslo (heretter «Signaturhagen Bolig» eller «vi»).

Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Vi bryr oss om ditt personvern og er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. Disse retningslinjene redegjør for hvilken informasjon vi samler inn, vår behandling av dine personopplysninger og dine rettigheter.

Lemon vil drifte denne nettsiden, og vil behandle dine personopplysninger på våre vegne. De er dermed vår databehandler.

Hva er formålet med behandlingen?

Nettsiden promoterer boligprosjekter på landsbasis med mål om å spre informasjon om prosjektene, formidle kontaktforespørsler og registrere mulige interessenter for oppdragsgiver.

Vårt formål med å behandle dine personopplysninger er å kunne tilby deg relevant informasjon, samt å kunne kontakte deg. Vi vil ikke benytte dine personopplysninger til andre formål med mindre du samtykker til det.

Hvilken informasjon samles inn og behandles?

Informasjonen som samles inn og behandles om deg er den informasjonen som du selv velger å dele med oss ved å fylle ut og sende inn for eksempel kontaktskjema, påmelding til nyhetsbrev eller hvis du registrerer deg som interessent for en bolig eller et prosjekt.

Denne informasjonen kan inkludere ditt navn, adresse, postnummer, poststed, e-postadresse, telefonnummer, kommentarer, samtykker, boligen(e) du er interessert i og lignende.

Hva er behandlingsgrunnlaget?

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, melde sin interesse for et prosjekt eller en bolig osv. Vårt behandlingsgrunnlag for behandlingen av dine personopplysninger er ditt samtykke (GDPR art. 6.1.a), at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg (GDPR art. 6.1.b) eller at behandlingen er i nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser (GDPR art. 6.1.f).

All bruk av våre tjenester er frivillig. Du kan på ethvert tidspunkt trekke tilbake ditt samtykke ved at du tar kontakt med oss eller Lemon gjennom kontaktopplysningene oppgitt i denne erklæringen, eller benytte «unsubcribe»-knappen utsendt i kvitteringseposten du mottar. Slik tilbaketrekking kan eventuelt begrenses til kun å gjelde deler av behandlingen, for eksempel det som gjelder mottakelse av nyhetsbrev.

Hvordan oppbevares og deles dine personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger så lenge vi er pålagt ved lov, frem til du trekker tilbake ditt samtykke, eller til det ikke lenger er nødvendig for formålene som nevnt ovenfor. Oppbevaring utover dette vil kun forekomme der dette er pålagt oss etter lov eller vedtak fra offentlig myndighet.

I tillegg til Lemon (som drifter denne nettsiden) vil vi eller Lemon kunne engasjere tredjeparter for å kunne levere tjenester til deg, f.eks. til å sende ut nyhetsbrev og prospekter. I slike tilfeller vil det inngås databehandleravtaler med tredjepartene hvor det sørges for at deres behandling av dine personopplysninger skjer i tråd med disse retningslinjene og det til enhver tid gjeldene personvernregelverk.

Dine personopplysninger vil også kunne deles og benyttes internt i vår selskapskjede, dvs. i selskaper som er eid helt eller delvis av Signaturhagen Bolig AS.

Dine personopplysninger vil også deles med tredjeparter i den grad dette er pålagt oss etter loven eller vedtak fra offentlig myndighet.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

I den grad vi behandler personopplysninger om deg har du rett på innsyn i egne opplysninger, og til å kreve begrenset eller motsette deg visse former for behandling. Du har også rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format, og til å overføre personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet). Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be oss om å rette eller slette opplysningene. Du har også rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Hvordan sikres opplysningene?

Vi tilstreber at all kommunikasjon og lagring skjer i tråd med etablerte standarder og praksiser for sikkerhet, blant annet ved bruk av SSL-kryptering der dette er støttet, samt å kun benytte anerkjente underleverandører som ivaretar våre krav til sikkerhet og inngå databehandleravtaler der dette er nødvendig eller hensiktsmessig.

Dersom et (mulig) brudd på personvernreglene oppdages vil vi kontakte de berørte, samt Datatilsynet, i den grad slik varsling er påkrevd etter personopplysningslovigvningen.

Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å få innsyn, rette eller slette dine personopplysninger, utøve dine rettigheter eller har andre spørsmål knyttet til behandlingen av personopplysninger, ta kontakt med Lemon på digital@lemon.no. Vi kan også kontaktes på annelene@signaturhagen.no.

Fredrik Myhre

Daglig leder

995 85 385

fredrik@signaturhagen.no

Anne Lene Söder

Salg- og markedssjef

928 46 843

annelene@signaturhagen.no

Signaturhagen - Rolf Herud

Rolf Herud

Prosjektleder hage/veksthus

905 04 130

rolf@signaturhagen.no

Filip Kulakowski

Prosjektsjef

467 97 758

filip@signaturhagen.no

Ole Petter Hobbesland

Akkvisisjonssjef

906 39 929

olepetter@signaturhagen.no

Pål Erik Kind

Prosjektsjef

450 32 356

palerik@signaturhagen.no