signaturhagen-portal

Informasjon om Åpenhetsloven

§ 1. Lovens formål: Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Signaturhagen forplikter seg til å etterleve åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som formål å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn, blant annet gjennom å sikre allmenheten tilgang til informasjon om virksomhetenes samarbeidspartnere og leverandørkjeder.

Signaturhagen tar åpenhetsloven på alvor og har derfor utarbeidet en ESG-rapport. ESG står for "Environment, Social, and Governance", og rapporten inneholder informasjon om hvordan vi jobber med disse temaene i vår virksomhet. I tråd med loven jobber Signaturhagen kontinuerlig, både internt og sammen med våre samarbeidspartnere, for å identifisere og vurdere risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gir oss et solid grunnlag for å kunne iverksette tiltak som kan avbøte risikoen og sikre at eventuelle brudd blir avhjulpet. 

Signaturhagen har også informasjonsplikt og enhver interessert samfunnsborger kan henvende seg direkte til virksomheten for å få informasjon om etterlevelsen av loven. Dersom du har spørsmål om Signaturhagens arbeid med aktsomhetsvurderinger og etterlevelse av Åpenhetsloven, er du velkommen til å kontakte oss på følgende e-postadresse: post@signaturhagen.no

Vi tar alle henvendelser på alvor og vil besvare dem innen rimelig tid, senest tre uker. Hvis en henvendelse krever ytterligere undersøkelser, vil vi gi deg et foreløpig svar innen fristen på tre uker og holde deg oppdatert om fremdriften i saken.

Du kan lese mer om Åpenhetsloven her.