signaturhagen-portal
Ole Petter Hobbesland

Ole Petter Hobbesland

CFO/Akkvisisjonssjef

  • 9 års erfaring fra eiendomsbransjen
  • Tidligere analytiker i JPMorgan Chase og Newsec
  • Bred erfaring fra verdsettelse av over 400 bolig-prosjekter/tomter.
  • Master i finans/eiendomsfinans fra University of Texas, San Antonio
  • Bachelor i økonomi fra TØH (nå NTNU)